KORT INTRODUKTION

Att göra mer
med mindre

Energizer har alltid engagerat sig i innovation som gör tillvaron bättre för både människor och planeten. Vi har vidtagit och genomfört många viktiga hållbarhetsåtgärder, inklusive återvinning och utveckling av mer hållbara produkter och förpackningar. Det bidrar till att säkra tillgången på naturresurser för kommande generationer. 

Vi tar vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar på stort allvar och vi vill gärna ha med dig på vår resa mot en hållbar framtid. Läs mer i vår hållbarhetsrapport.

Mer hållbara förpackningar

Produkters hållbarhet utvärderas

Klimat & energi

Senast år 2030 ska våra förpackningar innehålla 30 % återvunnet material.
Senast år 2025 ska 100 % av alla potentiella nya produkter att genomgå en hållbarhetsbedömning.
Senast år 2030 ska utsläppen av växthusgaser i vår direkta verksamhet minskas med 30 %.

MER HÅLLBARA PRODUKTER

Fulladdade med
miljömedvetenhet

Energizer utvecklar mer hållbara produkter som konsumenterna kan ha störst nytta av. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera produkters prestanda och öka hållbarheten ytterligare – allt längre livslängder uppnås, vilket successivt ger en betydande minskning av avfallet. Energizer® Ultimate Lithium™ är AA-batteriet med världens längsta livslängd och en viktig byggsten till ökad hållbarhet.

Alkaliska batterier
och litiumbatterier

Våra batterier sätter standarden för prestanda och mer hållbar energi.

Uppladdningsbart

Energizer har utvecklat världens första uppladdningsbara batterier tillverkade med 15 % återvunnet batterimaterial.* Våra uppladdningsbara batterier ersätter flera hundra alkaliska batterier och är därför ett viktigt bidrag beträffande hållbarhet. Våra laddare är optimalt anpassade till den nya generationen batterier och möjliggör säker och effektiv laddning.
* AA 2300mAh, 2000mAh, AAA 800mAh, 700mAh

Bärbar belysning

I all bärbar belysning från Energizer® används LED-lampor som ger bättre miljöprestanda och en betydligt längre livslängd än vanliga glödlampor.

Mer hållbara inköp

Vi samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa att det finns regelverk för hållbarhet och rättvisa inom hela vår leverantörskedja.

Rätt batteri för rätt enhet

Olika enheter kräver olika typer av batterier. Hos Energizer hittar du rätt batteri med rätt kraft för alla dina enheter. Kolla in Energizers batteriguide nu!
02_mr_energizer

3 goda skäl till att återvinna gamla batterier:

reason1
Batterier innehåller metaller som kan återvinnas ett oändligtantal gånger, vilket innebär att vi sparar på jordens resurser.
reason2
Batteriåtervinning gör att alla ämnen hanteras korrekt och inte hamnar ute i naturen.
reason3
Återvinning av batterier förbättrar den cirkulära ekonomin för batterier och hjälper till att säkra tillgången för kommande generationer.

MER HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

En andra chans för varje förpackning

Energizer® Alkaline Power, Energizer MAX®, Energizer® MAX PLUS™ och Energizer® Ultimate Lithium™ har nu helt plastfria* förpackningar och innehåller återvunnet material för att spara på resurser, värna om miljön och stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. Förbättrad text på förpackningen ger vägledning till rätt batteri för varje användning. Den nya förpackningen är också lättare att öppna, återförslutningsbar för enklare förvaring och 100 % återvinningsbar.*
* Gäller ej förseglingen på utvalda förpackningar samt specialbatterier.
Alla Energizer®-förpackningar för bärbar belysning är tillverkade av återvinningsbar wellpapp, medan våra blisterförpackningar av plast är PVC-fria och även de återvinningsbara. Texten på förpackningarna har också uppdaterats med mer information om vikten av återvinning.

Återvinningsbara förpackningar

Våra wellpappförpackningar är >98 % återvinningsbara.*
* Gäller ej etikett, lim och tejp.

KLIMAT OCH ENERGI

Bra för människor och miljön

Vi vet att företagande påverkar klimatet. På Energizer tar vi detta miljöansvar på mycket stort allvar. Det ligger i våra händer att göra det rätta och bidra med vår del för att begränsa klimatförändringarna. På vår väg mot ökad hållbarhet är energi och klimat avgörande frågor. Vi arbetar därför kontinuerligt med att optimera vår energiförbrukning och minimera vårt koldioxidavtryck.

Bolagsstyrning

Energizer övervakar kontinuerligt klimatrelaterade risker och möjligheter.

Strategi

Klimatrelaterade risker och möjligheter är integrerade delar i Energizers företagsstrategi.

Riskhantering

Ett nära samarbete säkerställer att bedömningen av de fastställda klimatpolitiska faktorerna införlivas i riskhanteringen.

Mål

Senast år 2030 ska våra utsläpp minskas med 30 % och en kontinuerlig uppföljning av framstegen görs.

MILJÖANSVAR

Vårt fokus ligger på ökad hållbarhet

Analys

Vi har övervakat avfalls- och vattenförbrukningen vid vår största tillverkningsanläggning i över10 år och vi optimerar kontinuerligt våra processer.

Vatten

Vi har sparat mer än en halv miljon liter vatten per månad genom teknisk optimering sedan år 2014, totalt nästan 50 miljoner liter.

Avfall

Vi återvinner cirka 42 % av allt avfall som genereras på alla våra internationella produktionsanläggningar!

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi går ännu längre för
en bättre morgondag

På Energizer hjälper vi aktivt våra anställda att engagera sig i de samhällen där de bor och arbetar. Samhällsengagemang är grunden för vårt hållbara, hälsosamma och harmoniska samhälle. Vi stödjer också olika organisationer som exempelvis Disaster Relief, Feed the Children och Världshälsoorganisationen (WHO).

Vårt globala åtagande i korthet:

I Nordamerika donerade nästan
alla kontor förnödenheter till bland
annat hjälparbetare och lärare.
I Wales donerade anställda viktiga rengöringsprodukter till lokala sjukhus.
I Tyskland samarbetar
Energizer med Plant-for-the-Planet.
Som en del av samarbetet har redan 90 000
träd planterats. Dessutom stödjer Energizer
Plant-for-the-Planets kurser i
programmering för barn.
I Brasilien, där över 10
miljoner människor har hörselnedsättningar, sponsrade Energizer
ett evenemang på World Hearing Day
med influencern och ledaren Paula
Pfeifer med syftet att främja medvetenhet och
förebyggande åtgärder.
I Indonesien bidrog Energizers donationer till hjälpinsatserna för översvämningsoffer samt till distributionen av COVID-19-vaccin.
© 2023 Energizer. Varumärken och vissa mönster ägs av Energizer. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder.